ด้านสาธารณะสงเคราะห์

วัดคลองตะแบก  และชาวบ้านคลองตะแบก

จัดถุงยังชีพ จำนวน ๓๐๐  ชุด  เงินอีกจำนวนหนึ่ง  มอบผ่านนายอำเภอสีคิ้ว   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔

 


 • image001.gif
  วัดคลองตะแบกได้จัดให้มี กิจกรรมทางด้านการศาสนศึกษา ทุกปี คือจัดให้มีการอบรม อบรมนักธรรมก่อนสอบ และ ธรรมศึกษาให้กับนักเรียน เป็นประจำทุกปี ส่วนภาพกิจกรรมด้านการศาสนาศึกษาสามารถดูได้...

 • P4204963.JPG
  วัดคลองตะแบกได้จัดให้ มีกิจกรรมที่พัตนาคุณธรรมและจริยธรรมของ ชาวบ้านและเยาวชนคือการสวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน,การเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ของนักเรียนและเยาวชนเป็นประจำภาพกิจกรรมด้า...

 • P8113131.JPG
  ในทุกๆ ปี ทางวัดคลองตะแบกได้จัดให้มีการแจกทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่สอบธรรมศึกษาผ่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่สอบผ่านภาพของการแจกทุนการศึกษาสามารถดูได้จาก รวมภาพกิจกรรมด้...

 • P1014897.JPG
  วัดคลองตะแบกได้มีการก่อสร้างและ บูรณะปฎิสังขรณ์ วัด ให้มีสภาพที่สมบูรณ์เพื่อรองรับงานบุญต่างๆของวัด และ เพื่อรองรับสาธุชน เวลามาร่วมงานที่วัดส่วนภาพของการบูรณะปฎิสังขรณ์วัด สามารถด...
Visitors: 24,592